Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid voor uitbreiden veestapel van een melkrundveehouderij, Hoofdweg 86 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

-een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de veestapel van een melkrundveehouderij op het perceel Hoofdweg 86, 9966 VD te Zuurdijk. (19-11-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 november 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op Hoofdweg 86 9966VD Zuurdijk Nederland
Terug naar boven