Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid voor uitbreiden melkrundveebedrijf, Aagtsweg 3 Eenrum

Omgevingsvergunning uitgebreid

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een melkrundveebedrijf, Aagtsweg 3, 9967 TJ te Eenrum.

Stukken inzien
De omgevingsvergunning ligt van 26-8-2016 tot en met 29-9-2016 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens.

Beroep
Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 augustus 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Aagtsweg 3 9967TJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Aagtsweg 3 9967TJ Eenrum Nederland
Terug naar boven