Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid voor terugplaatsen van aantal sluisdeuren in de monumentale Reitdiepsluis te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor:
- het terugplaatsen van een aantal sluisdeuren in de monumentale Reitdiepsluis, 9974 RJ te Zoutkamp (13-11-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:15 november 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974RJ
   
   
Kaart met een markering op  9974RJ Nederland
Terug naar boven