Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid voor plaatsen kantine / berging bij ijsbaan Douwensterweg 2 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning voor:
- het plaatsen van een kantine / berging bij de ijsbaan, Douwensterweg 2, 9965 TK te Leens (11-11-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 november 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Douwensterweg 2 9965TK Leens
   
   
Kaart met een markering op Douwensterweg 2 9965TK Leens Nederland
Terug naar boven