Bekendmaking Omgevingsvergunning uitgebreid - wijzigen beschermd monument voor de herbouw van omgevallen muur/herstellen dak Oudedijk 19 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

een omgevingsvergunning onderdeel het in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument voor:

- de herbouw van een omgevallen muur en het herstellen van het dak na stormschade, Oudedijk 19, 9968 TC te Pieterburen (30-3-2015).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 april 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oudedijk 19 9968TC Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Oudedijk 19 9968TC Pieterburen Nederland
Terug naar boven