Bekendmaking Omgevingsvergunning planten 16 bomen Zuster A. Westerhofstraat 13 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben op 26 maart 2013 het besluit genomen een omgevingsvergunning te verlenen voor het planten van 16 bomen in lijnbeplanting, gelegen binnen het gebied met de dubbelbestemming “archeologisch waardevol terrein” op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 13, 9965 PH te Leens.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het in de loop van de komende 5 jaar, door dunnen en rooien, verwijderen van de beplanting gelegen binnen het gebied met de dubbelbestemming “archeologisch waardevol terrein” op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 13 te Leens.

Dit besluit is genomen tegelijk met de beslissing op bezwaar d.d. 26 maart 2013. Tegen deze omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden daarom binnen zes weken na de dag van verzending beroep instellen bij de Rechtbank Noord - Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, Postbus150, 9700 AD te Groningen. Deze datum staat tussen haakjes vermeld. Bij het beroepschrift moet een afschrift van het besluit worden gevoegd, waartegen het beroep zich richt. Het instellen van beroep is niet kosteloos. De griffierechten voor natuurlijke personen bedragen op dit moment €160,- en voor rechtspersonen € 318,-. Als u in aanmerking komt voor het sociale tarief, betaalt u €44,-. Ook kan digitaal beroep worden ingesteld via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de voorwaarden.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9965PH Leens
   
   
Kaart met een markering op 13 9965PH Leens Nederland
Terug naar boven