Bekendmaking Omgevingsvergunning plaatsen dakkapel Marneweg 60 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor:

- het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak op het perceel Marneweg 60, 9977 PL te Kloosterburen (30-9-2011)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 60 9977PL
   
   
Kaart met een markering op 60 9977PL Nederland
Terug naar boven