Bekendmaking Nadere regels toeristenbelasting 2013

Op 27 november 2012 is door het college van burgemeester en wethouders de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2013 vastgesteld.

Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De Uitvoeringsregeling ligt kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van het besluit is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De Uitvoeringsregeling is uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningen è Financiën en economie).

 • Soort bekendmaking:belastingbesluit
 • Publicatiedatum:20 december 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven