Bekendmaking Nadere regels toeristenbelasting

Op 10 december 2013 is door het college van burgemeester en wethouders de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Marne 2014 vastgesteld.
Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De Uitvoeringsregeling ligt kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van het besluit is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De Uitvoeringsregeling is uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningen Belastingen, retributies en heffingenè Financiën en economie).

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:12 december 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven