Bekendmaking Melding wet milieubeheer voor oprichten van een supermarkt met daarin een stookinstallatie De Nije Nering 2 te Leens

Burgemeester en wethouders maken bekend ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer dat zij de volgende meldingen hebben geaccepteerd:
Activiteitenbesluit
- voor het oprichten van een supermarkt met daarin een stookinstallatie op het perceel De Nije Nering 2, 9965 NA te Leens

Tegen deze meldingen staat geen bezwaar en beroep open. Inzage van de stukken op afspraak. Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met een medewerker van het taakveld Vergunning en Handhaving, telefoon 0595-421073.

 

 • Soort bekendmaking:milieu-informatie
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9965NA
   
   
Kaart met een markering op 2 9965NA Nederland
Terug naar boven