Bekendmaking Melding Wet Milieubeheer - activiteitenbesluit voor oprichten bedrijf genaamd D. Frimau Timmerbedrijf, Hoofdstraat 20 te Mensingeweer

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben geaccepteerd:

- Activiteitenbesluit voor het oprichten van een bedrijf genaamd D. Frimau Timmerbedrijf op het perceel Hoofdstraat 20, 9961 PB te Mensingeweer.

Tegen deze melding staat geen bezwaar en beroep open. Inzage van de stukken is op afspraak. Voor verdere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met een medewerker van het taakveld Ruimte.

 

 • Soort bekendmaking:meldingen
 • Publicatiedatum:1 maart 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 20 9961PB Mensingeweer Nederland
Terug naar boven