Bekendmaking Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo - uitgebreide voorbereidingsprocedure Hornsterweg 1 te Eenrum

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de aanvraag om omgevingsvergunning is opgesteld:

-          voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningplichtige milieu-inrichting, locatie Hornsterweg 1, 9967 TB te Eenrum.

De vergunning wordt aangevraagd in verband met het uitbreiden van de bestaande inrichting met een bovengronds mestbassin. Wij hebben het voornemen om, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, de omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juli tot en met 29 augustus 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Leens. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien. Voor inzage kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0595) 421073.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG te Leens.

Degene die dat uitdrukkelijk wenst, kan zijn of haar zienswijze mondeling naar voren brengen.

Dit kan alleen op afspraak via telefoonnummer (0595) 421073. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook tijdig  een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:17 juli 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hornsterweg 1 9967TB Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hornsterweg 1 9967TB Eenrum Nederland
Terug naar boven