Bekendmaking Kennisgeving ontwerp regionale nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente De Marne maken bekend dat door 18 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een ontwerp regionale Nota bodembeheer is opgesteld. De ontwerpnota beschrijft het landelijk geldende beleid ten aanzien van het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem. Daarnaast is specifiek beleid voor het gebied van de 18 deelnemende gemeenten opgenomen. Het beleid is gericht op de toepassing van grond en baggerspecie afkomstig van zowel binnen als buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Daardoor is het eenvoudiger geworden om grond tussen de deelnemende gemeenten te verplaatsen.

De nota is erop gericht om een optimale afstemming te krijgen tussen de bodemfunctie en de plaatselijke bodemkwaliteit door grond en baggerspecie zo gunstig mogelijk toe te passen. De regionale Nota bodembeheer is bedoeld voor diegenen die te maken hebben met de uitvoering van grond- en baggerwerken. Bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de regionale Nota bodembeheer.

De nieuwe regels worden van kracht als de gemeenteraad hier een besluit over heeft genomen. De ontwerp Nota bodembeheer met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 maart 2015  gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis.

In de periode dat het ontwerp ter inzage ligt kan iedereen zijn of haar zienswijze op deze nota geven. Dit kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling door een afspraak maken via telefoonnummer (0595) 421073.

 • Soort bekendmaking:milieu-informatie
 • Publicatiedatum:19 maart 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven