Bekendmaking Intrekken omgevingsvergunning veranderen berging Leensterweg 20 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- Vergunning voor het veranderen van de berging bij het winkelpand op het perceel Leensterweg 20, 9971 EC Ulrum (15-03-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 20 9971EC Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 20 9971EC Ulrum Nederland
Terug naar boven