Bekendmaking Intrekken omgevingsvergunning herbouw woning Zoutkamp (ambtshalve)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- Vergunning voor het herbouwen van een museale woning op het perceel plaatselijk bekend hoek Grachtstraat en Werfstraat, 9974 Zoutkamp (13-03-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974 Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974 Zoutkamp Nederland
Terug naar boven