Bekendmaking Inspraakprocedure beleidsplannen en verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 14 oktober 2014 het Besluit inspraakprocedure verordeningen en beleid jeugd en Wmo 2015 hebben vastgesteld. Ter uitvoering van deze inspraakprocedure liggen de ontwerpbeleidsplannen en ontwerpverordeningen die de gemeenteraad op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet moeten vaststellen, voor inspraak ter inzage. De termijn van terinzagelegging begint op 17 oktober 2014 en duurt twee weken. De terinzagelegging geldt voor iedere ingezetene van de gemeente De Marne en voor in deze gemeente belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. Zij kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11 te (9975 ZG) Leens. De resultaten van de inspraak zullen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:16 oktober 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven