Bekendmaking Handhavingsbeleidsplan kinderopvang en peuterspeelzalen

Sinds 2005 zijn de Wet Kinderopvang en de bijbehorende aanvullende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang van kracht. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en GGD-en om de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen hoog te houden. Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het naleven van de kwaliteitsregels voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk via toezicht en handhaving.

Door verschillende ontwikkelingen was er aanleiding voor het opstellen van een nieuw handhavingsbeleidsplan. Het college heeft onlangs een nieuw handhavingsbeleidsplan kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld. Daarbij is in principe gekozen voor het z.g. afwegingsmodel handhaving kinderopvang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het handhavingsbeleidsplan geldt voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Onder kinderopvang wordt verstaan: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.

U kunt het beleidsplan en bijbehorend afwegingsmodel vinden op onze gemeentelijke website via de volgende link: http://www.demarne.nl/beleidsnotities_per_thema/maatschappelijke_zorg_en_welzijn/

Met het handhavingsbeleidsplan wil de gemeente duidelijkheid geven over toezicht en handhaving in de kinderopvang , zodat houders van kindercentra, inspecteurs van de GGD, ouders en de gemeente helder in beeld hebben wie verantwoordelijk is voor welke taken en wat eventuele consequenties kunnen zijn.

De kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen in gemeente De Marne zijn reeds per brief op de hoogte gesteld van het handhavingsbeleidsplan.

 • Soort bekendmaking:register kinderopvang
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven