Bekendmaking Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure) Reitdiepskade 6 Zoutkamp, een wijziging van de gerealiseerde liftombouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te weigeren. Het weigeringsbesluit is op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:
- Reitdiepskade 6, 9974 PJ Zoutkamp, een wijziging van de gerealiseerde liftombouw, 20 december 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgermeester en wethouders van de gemeente De Marne.
Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 ZG Leens, telefoonnummer: (0595) 575 500.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 december 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 6 9974PJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 6 9974PJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven