Bekendmaking Gedoogbeschikking voor nieuwbouw bewaarplaats Westpolder 3 te Vierhuizen

Beschikking
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een gedoogbeschikking voor: - nieuwbouw van een bewaarplaats op het perceel Westpolder 3, 9975 WJ te Vierhuizen (27-02-2013)

 • Soort bekendmaking:gedoogbesluit
 • Publicatiedatum:28 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9975WJ
   
   
Kaart met een markering op 3 9975WJ Nederland
Terug naar boven