Bekendmaking Gedoogbeschikking uitbreiding loods Vliedorpsterweg 13 Houwerzijl

Beschikking
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een gedoogbeschikking voor: - uitbreiding van de bestaande loods op het perceel Vliedorpsterweg 13, 9973 TA te Houwerzijl (27-02-2013)

 • Soort bekendmaking:gedoogbesluit
 • Publicatiedatum:28 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9973TA
   
   
Kaart met een markering op 13 9973TA Nederland
Terug naar boven