Bekendmaking Eerste wijziging Legesverordening 2017

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 26 september 2017 de volgende verordening vastgesteld:
- Eerste wijziging Legesverordening 2017

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.

De genoemde verordening ligt kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordening kan uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

De verordening is uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningenèRegelingen op alfabetische volgorde.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:28 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven