Bekendmaking Eerste wijziging Legesverordening 2012

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 22 mei 2012 vastgesteld: De eerste wijziging Legesverordening 2012.

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.

Het tarief onder Hoofdstuk 9 Kansspelen, onderdeel 1.9.1.1 wordt gewijzigd. De datum van ingang van de heffing voor deze wijziging is 1 januari 2012.

De genoemde verordening ligt gedurende een periode van 12 weken ter inzage bij het taakveld Belastingen in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordening is ook te raadplegen op de website van de gemeente.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:24 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven