Bekendmaking Drank- en Horecawet vergunning verleend aan Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen Hoofdstraat 24 te Vierhuizen

De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning verleend aan:

- Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen voor de uitoefening van een horeca-inrichting aan de Hoofdstraat 24, 9975 VS te Vierhuizen (verzenddatum 6-11-2014).

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan binnen zes week na verzending van de vergunning beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord - Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:13 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 24 9975VS Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 24 9975VS Vierhuizen Nederland
Terug naar boven