Bekendmaking Drank- en horecavergunning Damsterweg 8 Kloosterburen

De burgemeester heeft  onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrok­ken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar­schrift indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf op het perceel:

- Damsterweg 8, 9977 RH Kloosterburen (20-2-2014)

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:27 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Damsterweg 8 9977RH Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Damsterweg 8 9977RH Kloosterburen Nederland
Terug naar boven