Bekendmaking De Tweede wijziging Legesverordening 2012

De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 25 september 2012 vastgesteld:
De Tweede wijziging Legesverordening 2012.
De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van deze verordening.
Het tarief onder Titel 2, onderdeel 2.3.3.1b wordt verlaagd naar € 520,-. Daarnaast wordt het betreffende onderdeel tekstueel gewijzigd.
Deze wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.
Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het tarief onder Titel 2, onderdeel 2.3.3.2 verhoogd naar € 660,-.

De genoemde verordening ligt gedurende een periode van 12 weken kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordening is ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven