Bekendmaking Collectieve festiviteiten 2017-2018

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan op 20-1-2017.

Op grond van art. 4.2 van de APV hebben burgemeester en wethouders de volgende dagen aangewezen waarop in horeca-inrichtingen, tijdens collectieve festiviteiten, de geluidsnormen in art. 2,17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, in de gemeente, niet gelden:

- Koningsdag: 27 april 2017 (hele gemeente)

- Oud- en nieuwviering: nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 (hele gemeente).

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:19 januari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven