Bekendmaking Collectieve festiviteiten 2016-2017

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan op 11-12-2015.

Op grond van art. 4.2 van de APV hebben burgemeester en wethouders de volgende dagen aangewezen waarop in horeca-inrichtingen, tijdens collectieve festiviteiten, de geluidsnormen in art. 2,17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, in de gemeente, niet gelden:

Festiviteit – dagen -deel van de gemeente
- Koningsdag: 27 april 2016 (hele gemeente)
- Oud- en nieuwviering: nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 (hele gemeente)

 • Soort bekendmaking:apv vergunning
 • Publicatiedatum:10 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven