Bekendmaking Bestemmingsplan Ulrum, bedrijvenpark De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het bedrijvenpark aan de Buitensingel in Ulrum. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een verkleining van de oppervlakte van het bedrijvenpark en een versoepeling van de ruimtelijke eisen.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt van 27 februari tot en met 9 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-VO01). De planbestanden zijn beschikbaar op http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dat is wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. (0595) 421140.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:26 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Buitensingel 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Buitensingel 9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven