Bekendmaking Bestemmingsplan Theehuis Westpolder

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 8 januari tot en met 19 februari 2015 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Theehuis Westpolder. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een theehuis/informatiecentrum op de bestaande kwelderschuur bij de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk, kadastraal bekend, gemeente Ulrum, sectie G, nummer 701 (NL.IMRO.1663.BG2009herz09-ON01).

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op onze website https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen en beschikbaar via http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:8 januari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven