Bekendmaking Bestemmingsplan Theehuis Westpolder (ter inzage 14 oktober t/m 24 november 2016)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat van 14 oktober tot en met 24 november 2016 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Theehuis Westpolder. Dit bestemmingsplan maakt een theehuis/informatiecentrum mogelijk op de bestaande kwelderschuur bij de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk, 9978 WJ Hornhuizen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op de website http://bit.ly/2d6IBoX en beschikbaar via http://bit.ly/2e6pU0D

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw R. Steenbergen, tel. 0595–575500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:13 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9978WJ Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op  9978WJ Hornhuizen Nederland
Terug naar boven