Bekendmaking Bestemmingsplan Theehuis Westpolder

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden dat voorziet in de realisatie van een theehuis/informatiecentrum op de bestaande kwelderschuur aan de Kustweg te Vierhuizen, kadastraal bekend, gemeente Ulrum, sectie G, nummer 701.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt van 22 augustus tot en met 2 oktober 2014 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1663.BG2009herz09-VO01). De planbestanden zijn beschikbaar op http://80.101.104.22/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dat is wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw B. Bartelds, tel. 0595-421140.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:21 augustus 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kustweg 9975 Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Kustweg 9975 Vierhuizen Nederland
Terug naar boven