Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunningen voor het oprichten van een opslagloods Kustweg 30 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
- Intrekken van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods op het perceel Kustweg 30, 9976 VP te Lauwersoog (18-3-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 30 9976VP
   
   
Kaart met een markering op 30 9976VP Nederland
Terug naar boven