Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunningen voor het gedeeltelijk veranderen van een schuur Tuins 8 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- Intrekken van de omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een schuur op het perceel Tuins 8, 9965 SE te Leens (31-1-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9965SE
   
   
Kaart met een markering op 8 9965SE Nederland
Terug naar boven