Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunningen vergroten bedrijfspand Panserweg 14 Zoutkamp

Besluit intrekken omgevingsvergunningen:
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Intrekken van de omgevingsvergunning voor het vergroten van een bedrijfspand op het perceel Panserweg 14, 9974 SL te Zoutkamp (11-2-2013).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 14 9974SL
   
   
Kaart met een markering op 14 9974SL Nederland
Terug naar boven