Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning verwijderen windturbine Hoofdstraat 94a Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het
- verwijderen van een windturbine op het perceel Hoofdstraat 94A, 9968 AG te Pieterburen (19-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 94a 9968AG
   
   
Kaart met een markering op 94a 9968AG Nederland
Terug naar boven