Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning verbouwen woning Wierde 25 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

- verbouwen van de woning op het perceel Wierde 25, 9965 TA te Leens (26-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 25 9965TA
   
   
Kaart met een markering op 25 9965TA Nederland
Terug naar boven