Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning slopen asbesthoudende rioolbuizen/ventilatiepijpen Pr. Bernhardstraat 1 t/m 29 en 2 t/m 22 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

- slopen van asbesthoudende rioolbuizen en ventilatiepijpen op de percelen Pr. Bernhardstraat 1 t/m 29 en 2 t/m 22, 9974 RS te Zoutkamp (19-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974RS
   
   
Kaart met een markering op  9974RS Nederland
Terug naar boven