Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning Reitdiepskade 6 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- intrekken vergunning voor het aanbrengen van een toiletruimte op het perceel Reitdiepskade 6, 9974 PJ te  Zoutkamp (datum 16-07-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Reitdiepskade 6 9974RJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Reitdiepskade 6 9974RJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven