Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning plaatsen vijf micro-windturbines en windmeetmast Haven 50 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

-  plaatsen van vijf micro-windturbines en een windmeetmast nabij het perceel Haven 50, 9976 VN te Lauwersoog (19-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 50 9976VN
   
   
Kaart met een markering op 50 9976VN Nederland
Terug naar boven