Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning oprichten loods Menneweersterweg 6 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

- oprichten van een loods op het perceel Menneweersterweg 6, 9975 VV te Vierhuizen (19-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9975VV
   
   
Kaart met een markering op 6 9975VV Nederland
Terug naar boven