Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning oprichten kiosk Zeedijk 9A Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

-  oprichten van een kiosk op het perceel Zeedijk 9A, 9976 VM te Lauwersoog (19-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9a 9976VM
   
   
Kaart met een markering op 9a 9976VM Nederland
Terug naar boven