Bekendmaking Besluit intrekken omgevingsvergunning bouwen kluis Eenrumerstreek 3 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Intrekken van de omgevingsvergunning voor het

-  bouwen van een kluis op het perceel Eenrumerstreek 3, 9967 TH te Eenrum (26-9-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9967TH
   
   
Kaart met een markering op 3 9967TH Nederland
Terug naar boven