Bekendmaking Belastingverordeningen 2018

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 19 december 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:

De verordening Onroerendezaakbelastingen 2018
De verordening Toeristenbelasting 2018
De verordening Forensenbelasting 2018
De verordening Rioolheffing 2018
De verordening Reinigingsheffingen 2018
De Legesverordening 2018
De verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
De verordening Marktgelden 2018
De verordening Liggelden 2018

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2018.

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij het taakveld Belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

De verordeningen zijn uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningenèRegelingen op alfabetische volgorde.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:21 december 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven