Bekendmaking Bekendmaking verordeningen De Marne

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 maart 2012 de volgende verordeningen vastgesteld:

- de verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand;
- de verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningsschap 2012;
- de verordening tot wijziging van de Bouwverordening.

De verordening genoemd onder 1. treedt in werking op 1 april 2012 en werkt terug tot 1 januari 2012. De verordeningen onder 2. en 3. treden in werking op 1 april 2012.

De genoemde verordeningen worden geconsolideerd opgenomen in het register "Actuele verordeningen gemeente De Marne", dat permanent kosteloos ter inzage ligt. Van dit register of van delen daar­van kan tegen betaling van de verschuldigde leges een kopie worden verkregen. De verordeningen kunnen vanaf uiterlijk twee weken na de datum van bekendmaking ook worden geraad­pleegd in en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:5 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven