Bekendmaking Bekendmaking verordeningen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de verordening cliëntenparticipatie sozawe Bedum, De Marne en Winsum vastgesteld. In deze vergadering zijn ook de Re-integratieverordening 2010, de Toeslagenverordening WWB, de Maatregelverordening WWB en de Verordening Langdurigheidstoeslag 2010 gewijzigd in verband met aanscherping van de regels. De verordening cliëntenparticipatie en de andere gewijzigde verordeningen treden allen in werking op 1 januari 2012.

De verordeningen worden geconsolideerd opgenomen in het register “Actuele verordeningen gemeente De Marne”, dat permanent kosteloos ter inzage ligt. Van dit register of van delen daar­van is tegen betaling van de verschuldigde leges een kopie beschikbaar. De verordeningen kunnen na de datum van inwerkingtreding ook worden geraad­pleegd in en gedownload van de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving, te bereiken via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven