Bekendmaking Bekendmaking verordeningen

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 de volgende verordeningen gewijzigd of (opnieuw) vastgesteld:

 1. 1. de Algemene Plaatselijke Verordening, in verband met het van toepassing verklaren en uitsluiten van de vergunning van rechtswege (lex silencio positivo) en het beperken en afschaffen van diverse bepalingen;
 2. 2. de Speelautomatenverordening, in verband met de uitsluiting van de vergunning van rechtswege als bedoeld in de Dienstenrichtlijn;
 3. 3. de Beheersverordening begraafplaatsen in verband met aanpassing aan de Wet op de lijkbezorging;
 4. 4. de Telecommunicatieverordening, in verband met aanpassing aan de Telecommunicatiewet;
 5. 5. de Verordening naamgeving en nummering in verband met de Wet Basisadministratie adressen en gebouwen;
 6. 6. de Afvalstoffenverordening, in verband met de uitsluiting van de vergunning van rechtswege als bedoeld in de Dienstenrichtlijn

De verordeningen genoemd onder de nrs. 1, 2, 3 en 4 treden in werking op 1 januari 2012, de verordeningen genoemd onder de nrs. 5 en 6 op de dag na die van bekendmaking.

Op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versies van de Beheersverordening begraafplaatsen, de Telecommunicatieverordening en de Verordening straatnaamgeving en huisnummering vervallen de tot dan geldende versies.

Alle gewijzigde of (opnieuw) vastgestelde verordeningen worden opgenomen in het register “Actuele verordeningen gemeente De Marne”, dat permanent kosteloos ter inzage ligt. Van dit register of van delen daar­van kan tegen betaling van de verschuldigde leges een kopie worden verkregen. De verordeningen kunnen na de datum van inwerkingtreding ook worden geraad­pleegd in en gedownload van de Centrale Voorziening voor de Decentrale Regelgeving, te bereiken via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:22 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven