Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregelen voor het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregelen vastgesteld:
- Het aanbrengen van een VOP (voetgangersoversteekplaats) op de Warfhuisterweg nabij splitsing
 ́t Hoogje, 9964 te Wehe-den Hoorn met bijbehorende bebording (model L2f conform bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990);

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.


 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:19 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9964 Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op  9964 Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven