Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Zoutkamp tegenover Hunsingokade 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

- het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig tegenover Hunsingokade 1, 9974 SP te Zoutkamp. Dit door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:10 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974SP
   
   
Kaart met een markering op  9974SP Nederland
Terug naar boven