Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel voor het instellen van 30 km/zone Oosterlaagte en Westerlaagte te Leens

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:
- het instellen van een 30 km/zone aan de Oosterlaagte en Westerlaagte, 9965 te Leens. Dit door het plaatsen van verkeersbord (model A01 (zone) bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990).

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:22 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965 Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965 Leens Nederland
Terug naar boven