Bekendmaking Bekendmaking verkeersmaatregel Ulrum voor aanwijzen van een gehandicaptenperkeersplaats nabij Borgstee 29 Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:
- Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig nabij Borgstee 29, 9971 CX te Ulrum. Dit door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken van het voertuig van rechthebbende en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 29 9971CX
   
   
Kaart met een markering op 29 9971CX Nederland
Terug naar boven